Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Moravské Lieskové - Kostol sv. Martina biskupa
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Moravské Lieskové, okres Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Pseudorománsky kostol postavený v roku 1911 na mieste starého gotického kostola, spomínaného v roku 1419 a 1560, z ktorého zostala len časť veže. Ide o trojloďovú baziliku, v architektonických detailoch chápaná novorománsky. [1] Asymetricky umiestnená veža je zastrešená ihlanom. Kostol má ešte jednu nižšiu valcovitú vežu a polygonálne ukončené presbytérium. Fasády sú hladké.
 

Interiérové vybavenie je z čias stavby kostola. [2]
 

Pôvodný gotický sakrálny objekt bol zbúraný na podnet farára ThDr. J. Budaya. Nový kostol vysvätili v roku 1912. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Moravské Lieskové - Kostol sv. Martina biskupa foto © Jana Lacková 2/2022Moravské Lieskové - Kostol sv. Martina biskupa foto © Jana Lacková 2/2022Moravské Lieskové - Kostol sv. Martina biskupa foto © Jana Lacková 2/2022Moravské Lieskové - Kostol sv. Martina biskupa foto © Jana Lacková 2/2022Moravské Lieskové - Kostol sv. Martina biskupa foto © Jana Lacková 2/2022
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 338.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 338.
[3] www.moravskelieskove.sk/pamiatky/itk/7076/.html (13.12.2017)
GPS
48.815219, 17.798873
48°48'54.8"N 17°47'55.9"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk