Ľudová architektúra   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Mošovce - ľudový dom s portou a sypárňou
Lokalita
obec Mošovce, okres Turčianske Teplice, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Jediným zachovaným domom s portou a sypárňou v Mošovciach je dom č. 144 na Krčméryho ulici. Táto tradičná architektúra sa ešte zachovala v niekoľkých domoch v obci Blatnica. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav domu je dobrý.
Poznámky
[1] REŤKOVSKÝ, Peter: Turistický sprievodca po mošovských pamätihodnostiach. Martin: Ján Farský – PROFA, 2010. s. 16.
Bibliografia
www.mosovce.skwww.pamiatkynaslovensku.sk