Parky a záhrady   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Mošovce - Park pri kaštieli
Lokalita
obec Mošovce, okres Turčianske Teplice, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Mošovský park je typickým príkladom anglického parku, kde sa skupiny stromov striedajú s voľnými priestranstvami a vodnými plochami. Nerušene prechádza do okolitej prírody, V parku prevládajú domáce dreviny. Z listnáčov sú to najčastejšie javor, jaseň, buk, dub, hrab, lipa, agát, breza, z ihličnatých niekoľko druhov smrekov, borovica a jedľa. Z cudzokrajných drevín sa v parku nachádza ginko dvojlaločné z východnej Ázie a gaštan jedlý. Park svojou rozlohou 16,5 ha patrí medzi najväčšie na strednom Slovensku. Založili ho Révayovci, pravdepodobne pred postavením nového kaštieľa. [1]
 

Záhradný pavilón bol postavený v klasicistickom slohu okolo roku 1800 ako skleník. Ide o kruhový pavilón, situovaný vo veľkom parku, ku ktorému sa z dvoch strán pripájajú rovné postranné presklené krídla, zakončené rizalitmi. Pavilón je členený pilastrami a veľkými polkruhovými oknami. Bočné krídla majú rovný strop. Pavilón je krytý kupolou. [2]
 

V parku bol kedysi secesný skleník z roku 1913, postavený z gotického kamenného materiálu bývalého kostola, ktorý bol zbúraný v roku 1912. [3] Skleník bol po druhej svetovej vojne v zlom stave. Stavebný materiál ľudia z obce použili na stavbu rodinných domov.
 

V parku sa nachádza mauzóleum. Postavili ho v secesnej pseudogotike v roku 1911 podľa plánu architekta H. Schmala. Portály a okná zhotovil J. Molnár z Budapešti. Stavba je dvojetážová, v hornej časti je kaplnka, v spodnej krypta. Objekt je polygonálne zakončený, v uzávere má lunety, v lodi je krížová klenba. Fasáda je bohato členená neogotickými tvarmi. Nad vstupom je letopočet 1911. Hlavný oltár je gotizujúcich tvarov z čias stavby mauzólea. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav parku je dobrý.
Fotogaléria
Mošovce - Park pri kaštieli (záhradný pavilón) foto © Viliam Mazanec 11/2010Mošovce - Park pri kaštieli (záhradný pavilón) foto © Viliam Mazanec 11/2010Mošovce - Park pri kaštieli (záhradný pavilón) foto © Viliam Mazanec 11/2010Mošovce - Park pri kaštieli (záhradný pavilón) foto © Viliam Mazanec 11/2010Mošovce - Park pri kaštieli (záhradný pavilón) foto © Viliam Mazanec 11/2010Mošovce - Park pri kaštieli (záhradný pavilón) foto © Viliam Mazanec 11/2010
Poznámky
[1] https://sk.wikipedia.org/wiki/Mošovský_park (1.2.2020)
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 340.
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 340.
[4] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 340.
Bibliografia
www.mosovce.sk
GPS
48.911126, 18.889826
48°54'40.1"N 18°53'23.4"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk