Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Moštenica - Kostol Povýšenia sv. Kríža
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Moštenica, okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v rokoch 1846 – 1847. Jednoloďový priestor s presbytériom štvorcového pôdorysu, pristavanou sakristiou a do štítového priečelia vstavanou vežou. Presbytérium je zaklenuté českou plackou, loď troma poľami pruskej klenby. Fasády majú termové okná. [1] Veža s nárožnými pilastrami je zastrešená ihlanom. Priečelie má trojuholníkový tympanón, ktorý nesú pilastre.
 

Hlavný oltár s obrazom Ukrižovaného od J. B. Klemensa z roku 1846. Na chóre je neskorobarokový tabuľový obraz s obojstrannou maľbou na dreve – Ježiš v Getsemanskej záhrade a Ježiš na kríži, z konca 18. storočia. [2]
 

Kostol bol postavený na základe písomnej žiadosti cisársko-kráľovskej komory na podnet obyvateľov Moštenice a Hiadľa. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 342.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 342.
[3] www.mostenica.eu/historia-obce (13.12.2017)
Bibliografia
www.mostenica.eu
GPS
48.806541, 19.294323
48°48'23.6"N 19°17'39.6"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk