Kalvárie a krížové cesty   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Mostová - Kalvária
Lokalita
obec Mostová, okres Galanta, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Trojfigurálna skupina Ukrižovania z roku 1760. Dnešná kompozícia sôch je s najväčšou pravdepodobnosťou sekundárna. Postavy Panny Márie a sv. Jána sú osadené na predných pilieroch ohrady, čím sú akoby bez vzťahu ku Kristovi na kríži, stojacemu za nimi. Sochy boli osadené do tejto pozície len v súvislosti s ohradením, pôvodne zaiste stáli na samostatných podstavcoch po bokoch kríža. [1]
 

Kríž s ukrižovaným Kristom je osadený na pôvodnom volútovom podstavci a vyrastá zo štylizovaného kamenného návršia, doplneného v strede lebkou s prekríženými hnátmi. Ide o ikonografický motív Adamovej lebky, objavujúci sa v umení už od 9. storočia. Podľa stredovekej symboliky, vychádzajúcej tiež z teológie sv. Pavla (Rim 5, 12-21), bol totiž Adam, prvý človek, s ktorým prišiel na svet hriech, pochovaný práve na mieste, kde bol ukrižovaný Kristus, prinášajúci svetu vykúpenie. Sokel kríža nesie dnes už málo výrazný a ťažko čitateľný nápis s datovaním a menom zakladateľa: GEORGIUS / ALT / FUNDATER / ANNO / 1760. Sochy majú umiernený výraz i gestá, čo im s pomerne splývavými drapériami dodáva barokovo-klasicizujúci charakter. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý.
Prístup
Situovaná je pri hlavnej ceste oproti farskému Kostolu Povýšenia sv. Kríža. Je ohradená novodobou ohradou s murovanými nárožnými piliermi. [3]
Poznámky
[1] ČIČO, Martin – KALINOVÁ, Michaela – PAULUSOVÁ, Silvia et al.: Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku. Bratislava: Pamiatkový ústav, 2002. s. 246.
[2 - 3] ČIČO, Martin – KALINOVÁ, Michaela – PAULUSOVÁ, Silvia et al.: Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku. s. 246.
Bibliografia
www.mostova-kurt.sk
GPS
48.143566, 17.675582
48°08'36.8"N 17°40'32.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk