Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Mostová - Trojičný stĺp
Lokalita
obec Mostová, okres Galanta, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kamenný stĺp pochádzajúci z roku 1817. Na ňom je vo vrchole osadené kamenné súsošie Najsvätejšej Trojice. Stĺp dal postaviť Lajos Hodúr s manželkou Joli Mészáros. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý.
Prístup
Stojí pri križovatke smerom na Čiernu Vodu.
Poznámky
[1] www.mostova-kurt.sk (10.2.2019)www.pamiatkynaslovensku.sk