Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Mošurov - Kostol sv. Joachima a sv. Anny
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Mošurov, okres Prešov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Barokový kostol postavený v roku 1725. V roku 1730 po požiari bol rekonštruovaný, začiatkom 19. storočia opravený a klasicisticky prefasádovaný. Kostol je jednoloďová stavba s polygonálnym uzáverom presbytéria a valenou klenbou s lunetami. Fasády sú hladké s pozdĺžnymi oknami. Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1968 uvádza, že vstupný portál mal v západnom priečelí rozoklaný frontón. Nad štítom na streche bola malá hranolová vežička s ihlancom. Vežu v druhej polovici 20. storočia prestavali. [1]
 

Hlavný oltár je z roku 1720 – 1730 s novším obrazom sv. Anny s Pannou Máriou a uprostred s malým Ježiškom. Ide o bohatú oltárnu architektúru s točenými stĺpmi a segmentovým rozoklaným štítom. V nadstavci je skupina sv. Trojice, medzi stĺpmi plastiky svätcov - sv. František, sv. Peter, sv. Pavol, sv. Ján Nepomucký. Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1968 uvádza tiež dva bočné oltáre s veľkým oválnym vyrezávaným akantovým rámom zo začiatku 18. storočia. Jeden s barokovým obrazom Piety, druhý s novodobým obrazom Lurdskej Panny Márie. Dnes sa už oltáre v informáciách o kostole nespomínajú. [2]
 

Vo víťaznom oblúku, na tráme s latinským nápisom je skupina Ukrižovania z roku 1725, riešená na spôsob gotických Kalvárií. [3]
 

Kostol svätej Anny dali postaviť v roku 1725 manželia Štefan Bornemisza de Kalnó et Ádámfölde a Anna Ghillányi de Láz et Bernicze. Dokladom toho je ich dvojerb na stene nad súsoším Kalvárie v kostole. Vo vizitácii o ternianskej fare v Arcibiskupskom archíve v Košiciach z roku 1778 sa uvádza, že už kamenný kostol bol postavený na mieste starého dreveného kostola z roku 1427, ktorý bol značne poškodený. Jeho ruiny (asi základy) boli použité pri stavbe nového. Pôvodný drevený kostol bol zasvätený sv. Štefanovi mučeníkovi. Do novovybudovaného kostola sa preniesli obradné predmety, ako kalichy, strieborné poháre, strieborná monštrancia, pluviál a dalmatika. Slávnostná svätá omša pri posviacke kostola bola slúžená kňazom, ctihodným Štefanom Boxom. Vtedajším kňazom ternianskej farnosti bol Ján Polonyi. V jednej vizitácii o ternianskej farnosti sa uvádza, že veža bola dokončená, ale chýbalo drevo na vybudovanie zvonice, a tak dvadsať librový zvon bol požehnaný v roku 1877 a zavesený do veže na pravej strane nad „sanctóriom“. „Bol tam daný na slávu Božiu,“ uvádza sa v texte. Drevo si zabezpečili miestni farníci. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

V rokoch 1973 - 1974 bol kostol opravený zvonku aj zvnútra. Na jeho obnovu bola použitá tehla, ktorú si vyrobili miestni obyvatelia sami v tehelni na Opálenom brehu. Lavice zhotovili stolári František Matisko a Ladislav Fertaľ. Tehla sa vyrábala v rokoch 1969 - 1970. Vyrobených bolo 105 000 kusov. Na kostol sa použila iba časť z nich, zvyšné boli predané Jednote a použité pri výstavbe predajne zmiešaného tovaru. V rokoch 1987 - 1988 sa robili ďalšie úpravy. Kostol sa rozšírili, vybudovala sa nová sakristia, obnovila (prestavala) sa kostolná veža a vymenili sa okná. V interiéri sa vykonala oprava niekoľkých sakrálnych malieb. V jubilejnom roku 2000 bol renovovaný hlavný oltár a pri kostole bola vybudovaná kaplnka Pavlom Fertaľom a Františkom Havačom v mesiacoch jún – júl 2000, zasvätená Panne Márii Lurdskej. Dňa 20. 7. 2000 Msgr. Alojz Tkáč, košický arcibiskup – metropolita, konsekroval obnovený kostol sv. Joachima a sv. Anny a súčasne posvätil aj kaplnku. [5]
 

Veriaci z Mošurova, z vďaky, že prežili v druhej svetovej vojne, v roku 1988 začali na mieste polozbúranej kaplnky sv. Apolónie stavať novú kaplnku v lesnom prostredí, pri ktorej sa občas konajú aj bohoslužby. [6]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v západnej časti obce, na miernom návrší.
Fotogaléria
Mošurov - Kostol sv. Joachima a sv. Anny foto © Jiří Fiedler 4/1974Mošurov - Kostol sv. Joachima a sv. Anny foto © Jiří Fiedler 4/1974
Poznámky
[1 - 3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 342.
[4 - 5] www.mosurov.ocu.sk (27.1.2016)
[6] www.terna.fara.sk (27.1.2016)
GPS
49.120290, 21.247221
49°007'13.0"N 21°014'50.0"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk