Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Motyčky - Kostol Nanebovzatia Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Motyčky, okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne jezuitský kostol postavený spolu s misijným domom v rokoch 1753 – 1754 v barokovom slohu. Kostol tvoril severné krídlo ústredného dvora misijného domu, obklopeného z troch strán ostatnými krídlami. Po požiari v 20. storočí misijný dom čiastočne zbúrali a úplne prestavali. Ide o jednoloďový priestor so segmentovým oltárnym uzáverom a do štítového priečelia vstavanou vežou. Presbytérium je zaklenuté českou plackou, loď dvoma poľami pruskej klenby, ktoré sú zdobené štukovými rokajovými a mriežkovými ornamentmi, nad hlavným oltárom s iluzívnou balustrádou. Sakristia stojí za presbytériom v osi kostola. [1] Veža je zastrešená ihlanom, ktorý dosadá na terčíkovú rímsu. Fasády sú členené lizénovým rámovaním a polkruhom zakončenými oknami.
 

Hlavný oltár s barokovou stĺpovou architektúrou a volútovým nadstavcom má uprostred obraz Nanebovzatia Panny Márie, nad ním v nadstavci je menší obraz Najsvätejšej Trojice. V interkolumniách sú novšie sochy sv. Sebastiána a sv. Floriána. [2]
 

Rímskokatolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie je najstarším objektom v obci. Jezuiti ho spolu s malým kláštorom (misijným domom) vybudovali v roku 1754 a slávnostne bol vysvätený v roku 1755. Od tohto obdobia boli Motyčky z hľadiska cirkevnosprávneho usporiadania samostatnou farnosťou, ktorá sa oddelila od farnosti na Španej Doline. Prvý predstaveným jezuitskej misie bol páter Jozef Spengler. Komplex je momentálne vlastníctvom Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa – redemptoristov a konajú sa v ňom pravidelné omše. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Motyčky - Kostol Nanebovzatia Panny Márie foto © Patrik Kunec 6/2017Motyčky - Kostol Nanebovzatia Panny Márie foto © Patrik Kunec 5/2017Motyčky - Kostol Nanebovzatia Panny Márie foto © Patrik Kunec 6/2017
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 344.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 344.
[3] www.motycky.sk/obec/kostol.htm (13.12.2017)
Bibliografia
www.motycky.sk
GPS
48.860939, 19.169991
48°51'39.4"N 19°10'12.0"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk