Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
mozaika
geometrická alebo figurálna plošná dekorácia stien, kupol alebo podláh. Vzniká vkladaním a radením farebných kúskov skla alebo kamienkov do maltového podkladu.www.pamiatkynaslovensku.sk