Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
mŕtvy priestor
miesto na fortifikácii, kde nebolo možné vykonávať priamu obranuwww.pamiatkynaslovensku.sk