Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Muľka (Trebeľovce) - Kaplnka (Kostol) Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Trebeľovce, okres Lučenec, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Novoklasicistická kaplnka postavená v roku 1894. Jednoloďová stavba s polkruhovou apsidou, pristavanou sakristiou a predstavanou vežou. Loď je zaklenutá valenou klenbou, apsida konchou. V exteriéri sú oporné piliere riešené ako dekoratívne prvky. [1] Veža je krytá ihlanovou strechou, ktorá dosadá na trojuholníkové štíty. Fasády sú hladké.
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Muľka (Trebeľovce) - Kaplnka (Kostol) Najsvätejšieho Srdca Ježišovho foto © Ladislav Luppa 6/2013
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 344.
GPS
48.277942, 19.700786
48°16'40.6"N 19°42'02.8"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk