Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Mútne - Kostol sv. Márie Magdalény
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Mútne, okres Námestovo, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený v rokoch 1876 - 1889. Trojloďový priestor s rovným uzáverom presbytéria, rozšíreného hlbokou apsidou a predstavanou vežou. Po oboch stranách presbytéria sú sakristie. [1] Fasády sú členené lizénovým rámovaním a podstrešným zuborezom. Veža je zakončená ihlanom, ktorý dosadá na trojuholníkové štíty.
 

Kazateľnica je korábová zo začiatku 19. storočia. Stallum rodiny Mutnianskovcov je z roku 1702, predtým bolo v Oravskom Veselom. Bočný oltár Nanebovzatia Panny Márie je rokokový z 18. storočia, bol upravený s použitím pôvodných detailov. Bočný oltár Útek do Egypta bol pôvodne rokokový a pochádza z Oravského Veselého. Oltárna architektúra bola v druhej polovici 19. storočia prerobená s použitím pôvodného obrazu a sôch. Socha sv. Pavla apoštola pochádza z 18. storočia. Kalvária bola pôvodne baroková, pri neogotickej renovácii ju doplnili. Zvon z roku 1811 je od Samuela Palischa z Kremnice. [2]
 

Na vonkajšej stene kostola sa nachádza kamenný epitaf Jána Klinovského z roku 1802. [3]
 

Hneď po založení farností chceli veriaci v prvom rade postaviť kostol. Prvý kostol, o ktorom sú zmienky v spisoch, bol drevený. Postavený bol okolo roku 1790 za farára Pavla Kótvélyessyho. Zasvätený bol sv. Márii Magdaléne. [4]
 

Dodnes zachovaný murovaný trojloďový kostol sv. Márie Magdalény, bol postavený za farára Karola Andasyho a Jána Žufku. Na jar v roku 1876 bol položený základný kameň. Vysviacka kostola bola 22. júla 1889 za prítomnosti dekana Mudžáka, ako svätiaceho. Miestnym farárom bol Ján Žufka. Blízko murovaného sakrálneho objektu stál starý drevený kostol z roku 1790. V roku 1875 drevený kostol asanovali. Zariadenie kostola, zvony, oltáre, boli prevezené do nového. [5]
 

21. mája 1921 pri veľkom požiari bol kostol poškodený. Za podpory štátu a nesmiernej pomoci veriacich bol opravený. V roku 1916, nakoľko nebolo materiálu na delá a iné zbrane k bojom vo vojne, boli dva zvony zhabané. Boli vyrabované aj píšťaly z organa. I keď sa veriaci stavali na odpor, nič nemohli urobil, lebo vojaci ich pomocou bodákov zadržiavali. [6]
 

Začiatkom roka 1926 nastala veľká udalosť, keď boli do farnosti privezené dva zvony a vytiahnuté na vežu. Veľký zvon má nápis: “Svätá rodina, Ježiš, Mária, Jozef, orodujte za nás.“ a pod tým nápis: “Zhotoviť dali rímskokatolícki veriaci mutňanskí. Čo vojna vzala roku 1916, to láska veriacich roku 1925 dala.“ A ďalej: “Keď vás budím vstaňte, keď sa s varmi lúčim plačte.“ Ďalej to bol stredný zvon, na ktorom je nápis: “Sv. Mária Magdaléna, patrónka mutňanského chrámu, oroduj za nás.“ a pod tým nápis “Zhotoviť dali rímskokatolícki veriaci mutňanskí.“ Počas druhej svetovej vojny bol zvon sv. Márie Magdalény poškodený a stratil hlas. V roku 1965 vtedajší miestny farár Pavol Mikula požiadal KNV (krajský národný výbor), odbor školstva a kultúry o povolenie zvon preliať, nakoľko hrozilo, že zvon sa rozbije. Okrem týchto zvonov sa vo veži kostola nachádza zvon od Samuela Palischa z Kremnice z roku 1811. [7]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Kostol bol v roku 1927 vymaľovaný a boli obnovené oltáre. V roku 1959 bola zavedená elektrina. Počas pôsobenia farára Pavla Mikulu sa vykonali viaceré opravy:
 

- v roku 1966 výmena kamennej dlažby za mramorovú,
 

- v roku 1967 založenie rámov a vitráži do okien,
 

- v roku 1968 výmena kostolnej strechy, výstavba kostolnej predsiene, brizolitovanie objektu,
 

- v roku 1973 oprava stropu, výstavba chóru. V tom istom roku bola urobená maľba v kostole a to akademickým maliarom Jiřim Jelínkom z Českého Brodu.
 

- 8. - 13. september 1975 elektrifikácia zvonov,
 

- v roku 1976 boli vyhotovenénové lavice,
 

- v roku 1978 bola urobená nová krytina prekrytie kostolnej veže,
 

- v roku 1981 boli zabudované akumulačné pece,
 

- v roku 1984 bola prevedená generálna oprava organa a kanalizácia okolo kostola,
 

- 1. - 2. október 1985 boli zabudované hodiny na vežu. [8]
 

Dnešnú podobu interiéru a exteriéru dostal kostol za pôsobenia farára PaedDr. Michala Pitoniaka. 16. – 21. mája 1994 bol vymaľovaný interiér. V máji roku 1995 sa začalo s úpravou okolia kostola. Urobila sa betónová dlažba na chodníku od kostola až ku parkovisku. Okolo sakrálneho objektu bola položená nová zámková dlažba z Čiernej nad Tisou. [9]
 

3. marca 1997 sa začala veľká rekonštrukcia interiéru kostola. Hlavný oltár bol rozobraný na reštaurovanie, ale bol tak narušený, že reštaurovať sa už nedal. Jakub a Anna Tomašákovi museli prerábať projekty. Hlavným projektantom bol Ing. Jakub Tomašák, rodák z Mutného. Vo svätyni za hlavným oltárom bolo všetko splesneté. V marci sa svätyňa izolovala a zatepľovala. Svätyňa bola definitívne dokončená 28. júna 1997. Následne kostol konsekroval 20. júla 1997 spišský diecézny biskup Dr. František Tondra. [10]
 

V roku 2000 prebehla oprava omietky na veži. V júli 2002 sa uskutočnila výstavba parku pred kostolom. [11]
 

V júni 2004 boli reštaurované obrazy na bočných oltároch (Nanebovzatie Panny Márie a Útek sv. Rodiny do Egypta). Práce previedla pani Adela Hubčíková z Dolného Kubína. V júli 2004 sa vymieňali odkvapové žľaby. Stromy, ktorých lístie ničilo odkvapové žľaby, sa museli opíliť. [12]
 

V júli 2005 sa natierala strecha kostola. Práce previedla firma Jozefa Jakubjaka z Mutného sídliaca v Prahe. [13]
 

Na jeseň roku 2005 sa vymenili staré akumulačné pece za nové, ktoré sú estetickejšie a efektívnejšie. [14]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 346.
[2 - 3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 346.
[4 - 14] http://farnostmutne.sk (22.4.2018)
Bibliografia
www.mutne.sk
GPS
49.460081, 19.321956
49°27'36.3"N 19°19'19.0"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk