Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
muzeológia praktická
– vyjadruje celý systém špecifických muzeologických činností od akvizície cez evidenciu ZBP, dokumentáciu ZBP, tvorbu ZBF a ich usporiadanie a ucelenie v depozitoch, plánovanie a organizovanie muzeálnej činnosti (príprava podujatí, práca manažmentu)
 

= styk s verejnosťou prostredníctvom expozícií, výstav, katalógov, seminárov, vzdelávacích kurzov. Zahŕňa sa sem aj plánovanie a organizovanie muzeálnej činnosti
 

- v praxi sa používa aj názov MUZEOGRAFIA – technicko–muzeografická praxwww.pamiatkynaslovensku.sk