Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Mužla - Kostol Narodenia Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Mužla, okres Nové Zámky, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol, ktorý začali stavať už začiatkom 18. storočia. Dokončili ho v roku 1817. Po požiari v roku 1862 sakrálnu stavbu obnovili. V roku 1890 doplnili vnútorné zariadenie. Jednoloďový kostol s rovným oltárnym uzáverom a pri prvom klenbovom poli s bočnými kaplnkami, otvorenými do priestoru lode na spôsob transeptu. Predstavaná veža je podklenutá krížovou klenbou. Výmaľba je secesná s byzantinizujúcimi prvkami. Podobne je upravená aj kazateľnica. [1] Veža má zvoncovitú strechu s laternou a jej fasáda je zdobená pilastrami. Nad vstupným portálom veže je nika so sochou. Fasády sú hladké a členené polkruhovo ukončenými oknami, miestami sa objavuje lizénové rámovanie.
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 347.
Bibliografia
www.muzla.sk
GPS
47.793498, 18.598067
47°47'36.6"N 18°35'53.0"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk