Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Mužla - prícestná socha Piety
Lokalita
obec Mužla, okres Nové Zámky, Nitriansky kraj
Bibliografia
www.muzla.skwww.pamiatkynaslovensku.sk