Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Myjava - prícestný kríž
Lokalita
obec Myjava, okres Myjava, Trenčiansky kraj
Bibliografia
www.myjava.skwww.pamiatkynaslovensku.sk