Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Myslava (Košice) - Kostol sv. Bartolomeja
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Košice, okres Košice, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v rokoch 1778 – 1792. Po požiari v roku 1808 bol znovu vybudovaný. Kostol je jednoloďová sakrálna stavba so segmetovým uzáverom presbytéria a do štítového priečelia vstavanou vežou, v priestoroch zaklenutá pruskými klenbami. [1] Vnútorné rozmery lode kostola sú 16 x 10,5 metra. [2] Fasády sú členené lizénovým rámovaním, pred štítovým priečelím je dodatočne pristavaná malá predsieň z roku 1873. Hlavné priečelie je členené kordónovou rímsou na dve časti. V dolnej je trojpolové lizénové rámovanie, v hornej medzi štítovými krídlami situovaná trojpodlažná veža s trojstupňovou prilbou. Veža je členená nárožnými pilastrami a terčíkovou podstrešnou rímsou a ciferníkom. Na prilbe je datovanie 1873. [3]
 

Hlavný oltár je z roku 1942, kamenná architektúra s pilastrami a ústredným výklenkom, v ktorom stojí veľká plastika sv. Bartolomeja apoštola (v nadživotnej veľkosti). Po stranách sú sochy dvoch svätcov - sv. Anny a sv. Juraja. Oltár je dielom sochára Ľ. Krasznaiho z Budapešti. V kostole bol aj bočný oltár Panny Márie z roku 1943 z leštenej žuly, neoklasicistický s dvoma kanelovanými stĺpmi a segmentovým štítom na spôsob portálových oltárov s troma nikami na strednej ploche. V nikách sa nachádzali plastiky Panny Márie, Michala archanjela a sv. Jozefa, pravdepodobne tiež od Ľ. Krasznaiho. [4]
 

Kazateľnica je nová, s postavami štyroch evanjelistov na parapete. Súsošie sv. Antona Paduánskeho je neobaroková polychrómovaná plastika zo začiatku 20. storočia. [5]
 

Strop kostola je vyzdobený freskami: v svätyni sú znázornení v chóre sa modliaci dominikáni, v lodi je vyobrazená Ježišova Reč na hore a na tretej freske je sv. Cyril a Metod ako vyučujú ľud. Po stranách sú vyobrazenia evanjelistov. [6]
 

Najstarším artefaktom v kostole je kamenná krstiteľnica datovaná rokom 1735. Vo svätyni kostola je umiestnený veľký barokový obraz (250 x 150 cm) z obdobia okolo roku 1760, ktorý je evidovaný ako hnuteľná kultúrna pamiatka. Centrum kompozície obrazu tvorí sv. Bartolomej krstiaci pohanskú princeznú. Vo veži kostola sú 3 zvony. Vežové hodiny, ktoré sú stále funkčné, boli prenesené z košického kostola dominikánov. [7]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

V roku 1990 všetky okná kostola boli vymenené za vitráže so zobrazením sv. Michal, Fatimská Panna Mária, sv. Košickí mučeníci a i. V roku 2008 bola prevedená rozsiahla rekonštrukcia a úprava kostola. Architektonicko-stavebné riešenie je dielom Ing. arch. Mariána Bobrovského. Mramorový obetný oltár má abstrahovanú formu srdca zasiahnutého mečom hriechov, pripraveného odpúšťať. Krivka obetného oltára má odraz v tvarovom riešení ambóny, sedes, forme lavíc ako aj prístavby spovedných miestností. Kostol je vykurovaný podlahovo. Orgán je jednomanuálový s pedálmi a mechanickou traktúrou 10 registrov, firmy Rieger, Budapešť, Opus 846. [8]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu. Je farským kostolom obce Myslava pričlenenej ku Košiciam.
Prístup
Stojí v strede obce.
Fotogaléria
Myslava (Košice) - Kostol sv. Bartolomeja foto © Viliam Mazanec 10/2014Myslava (Košice) - Kostol sv. Bartolomeja foto © Viliam Mazanec 10/2014Myslava (Košice) - Kostol sv. Bartolomeja foto © Viliam Mazanec 10/2014Myslava (Košice) - Kostol sv. Bartolomeja foto © Viliam Mazanec 10/2014Myslava (Košice) - Kostol sv. Bartolomeja foto © Viliam Mazanec 10/2014Myslava (Košice) - Kostol sv. Bartolomeja foto © Viliam Mazanec 10/2014Myslava (Košice) - Kostol sv. Bartolomeja foto © Viliam Mazanec 10/2014Myslava (Košice) - Kostol sv. Bartolomeja foto © Viliam Mazanec 10/2014Myslava (Košice) - Kostol sv. Bartolomeja foto © Viliam Mazanec 10/2014Myslava (Košice) - Kostol sv. Bartolomeja foto © Viliam Mazanec 10/2014Myslava (Košice) - Kostol sv. Bartolomeja foto © Viliam Mazanec 10/2014Myslava (Košice) - Kostol sv. Bartolomeja foto © Viliam Mazanec 10/2014Myslava (Košice) - Kostol sv. Bartolomeja foto © Viliam Mazanec 10/2014Myslava (Košice) - Kostol sv. Bartolomeja foto © Viliam Mazanec 10/2014Myslava (Košice) - Kostol sv. Bartolomeja foto © Viliam Mazanec 10/2014Myslava (Košice) - Kostol sv. Bartolomeja foto © Viliam Mazanec 10/2014Myslava (Košice) - Kostol sv. Bartolomeja foto © Viliam Mazanec 10/2014Myslava (Košice) - Kostol sv. Bartolomeja foto © Viliam Mazanec 10/2014Myslava (Košice) - Kostol sv. Bartolomeja foto © Viliam Mazanec 10/2014Myslava (Košice) - Kostol sv. Bartolomeja foto © Viliam Mazanec 10/2014Myslava (Košice) - Kostol sv. Bartolomeja foto © Viliam Mazanec 10/2014Myslava (Košice) - Kostol sv. Bartolomeja foto © Viliam Mazanec 10/2014Myslava (Košice) - Kostol sv. Bartolomeja foto © Viliam Mazanec 10/2014Myslava (Košice) - Kostol sv. Bartolomeja foto © Viliam Mazanec 10/2014Myslava (Košice) - Kostol sv. Bartolomeja foto © Viliam Mazanec 10/2014Myslava (Košice) - Kostol sv. Bartolomeja foto © Viliam Mazanec 10/2014Myslava (Košice) - Kostol sv. Bartolomeja foto © Viliam Mazanec 10/2014Myslava (Košice) - Kostol sv. Bartolomeja foto © Viliam Mazanec 10/2014Myslava (Košice) - Kostol sv. Bartolomeja foto © Viliam Mazanec 10/2014Myslava (Košice) - Kostol sv. Bartolomeja foto © Viliam Mazanec 10/2014Myslava (Košice) - Kostol sv. Bartolomeja foto © Viliam Mazanec 10/2014Myslava (Košice) - Kostol sv. Bartolomeja foto © Viliam Mazanec 10/2014Myslava (Košice) - Kostol sv. Bartolomeja foto © Viliam Mazanec 10/2014Myslava (Košice) - Kostol sv. Bartolomeja foto © Viliam Mazanec 10/2014Myslava (Košice) - Kostol sv. Bartolomeja foto © Viliam Mazanec 10/2014Myslava (Košice) - Kostol sv. Bartolomeja foto © Viliam Mazanec 10/2014Myslava (Košice) - Kostol sv. Bartolomeja foto © Viliam Mazanec 10/2014
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 348.
[2] www.myslava.eu (16.12.2012)
[3 - 5] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 348.
[6 - 8] www.myslava.eu (16.12.2012)
GPS
48.707452, 21.206848
48.707452,21.206848
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk