Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Mýtne Ludany - Kalvínsky kostol
Reformovaná kresťanská cirkev
Lokalita
obec Mýtne Ludany, okres Levice, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický kostol postavený v rokoch 1784 – 1785 bez veže. Sakrálna stavba získala vežu až v roku 1802. Po požiari v roku 1814 bol kostol obnovený. Opravovali ho v roku 1864, 1934 a 1958. Je to sieňová stavba so segmentovým oltárnym uzáverom a predstavanou vežou, zaklenutá pruskými klenbami. Trojpodlažná veža je zakončená novou barokovou baňou s laternou z roku 1934. [1] Veža má lizénové rámovanie. Fasády stavby sú hladké.
 

Obradový stôl je kamenný z roku 1814. Kazateľnica je klasicistická z roku 1796, s rokokovou zvonkovou strieškou. Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1968 v inventári kostola uvádza bohoslužobný tanier z roku 1753, kalichy z roku 1732 a 1845, dve pokladničky z roku 1815. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Mýtne Ludany - Kalvínsky kostol foto © Ľuboš Repta 7/2018Mýtne Ludany - Kalvínsky kostol foto © Ľuboš Repta 7/2018Mýtne Ludany - Kalvínsky kostol foto © Ľuboš Repta 7/2018
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 350.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 350.
Bibliografia
www.mytneludany.sk
GPS
48.163389, 18.665022
48°09'48.2"N 18°39'54.1"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk