Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Mýtne Ludany - Kostol Všetkých svätých
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Mýtne Ludany, okres Levice, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne neskorogotický kostol z konca 15. storočia. Upravený bol v roku 1560 a 1770. Obnovili ho v roku 1896. Opravený bol v roku 1956. Z gotickej sakrálnej stavby pochádza obvodové murivo s južným neskorogotickým zamurovaným portálom, datovaným rokom 1494. Z renesančnej úpravy zostalo lunetové zaklenutie presbytéria a renesančný portál vedúci do sakristie (okolo roku 1560). Klenby lode sú z roku 1770. Ide o jednoloďový kostol s polygonálnym uzáverom presbytéria, pristavanou severnou sakristiou a predstavanou vežou. Presbytérium je zaklenuté lunetovou klenbou, loď českými plackami. Výmaľba interiéru od J. Hocka z Banskej Štiavnice je z roku 1956. Fasády sú hladké, na plášti presbytéria sú štyri oporné piliere s pultovými strieškami. Veža, pristavaná v roku 1896, je členená lizénovým rámom a zastrešená nízkou stanovou strechou. Vo veži je renesančný zvon s nápisom zo 17. storočia. [1]
 

Hlavný oltár je neskorobarokový z konca 18. storočia, so stĺpovou architektúrou, sochami svätcov a ústredným obrazom Všetkých svätých. Neskorobaroková kazateľnica pochádza z prvej polovice 19. storočia. Na parapete má novší obraz Salvatora mundi a na rezonančnej strieške rokokovú sochu sv. Michala archanjela. Kamenná krstiteľnica je neskorobaroková z konca 18. storočia. Na vrchnáku má súsošie Krstu Krista. [2]
 

Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1968 v inventári uvádza rokokový kalich z čias okolo roku 1770. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v južnej časti obce. Pred kostolom sa nachádza cintorín.
Fotogaléria
Mýtne Ludany - Kostol Všetkých svätých foto © Ľuboš Repta 7/2018Mýtne Ludany - Kostol Všetkých svätých foto © Ľuboš Repta 7/2018Mýtne Ludany - Kostol Všetkých svätých (južný neskorogotický zamurovaný portál s datovaním 1494) foto © Ľuboš Repta 7/2018
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 350.
[2 - 3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 350.
Bibliografia
www.mytneludany.sk
GPS
48.161030, 18.662790
48°09'39.7"N 18°39'46.0"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk