Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
mýtus
báj, povesť, rozprávanie o bohoch a hrdinoch - predstava a idea (človeka, určitej skupiny ľudí, spoločnosti ako celku), ktorá je výsledkom neadekvátneho, pokriveného a teda neúplného odrazu vecí, javov a procesov prírody a spoločnosti vo vedomí človeka.www.pamiatkynaslovensku.sk