Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Ňagov - Chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Ňagov, okres Medzilaborce, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Barokový kostol trojpriestorového typu východoslovenských sakrálnych objektov postavený v roku 1793. Opravený bol po druhej svetovej vojne. Pôdorysná schéma so štvorcovým presbytériom, takmer štvorcovou loďou a menšou predsieňou v priestore pod vežou. Klenby sú pruské, len v presbytériu je valená klenba. V exteriéri je trojpriestorovosť akcentovaná strešnými vežičkami a barokovou baňou na veži. [1] Predstavaná veža je nízka a robustná. Fasády sú členené polkruhovo ukončenými oknami.
 

Hlavný oltár baldachýnového typu je z konca 18. storočia. Trojetážový ikonostas s rokokovými a klasicistickými ornamentmi je od Michala Mankoviča z roku 1831. Doplnený bol v druhej polovici 19. storočia. [2]
 

Ňagov má jednu z najstarších kultúrnych pamiatok v laboreckom regióne, renesančný zvon z prvej polovice 17. storočia. Zvon bol zachránený po požiari dreveného kostola. Približne v roku 1793 bol dokončený dnešný murovaný chrám, ktorý je zasvätený „Zosnutiu Presvätej Bohorodičky“, predtým bol zasvätený „sv. Michalovi, archanjelovi“ o čom svedčí aj ikona starého ikonostasu pochádzajúca z roku 1831 od maliara Michala Mankoviča. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 351.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 351.
[3] www.nagov.ocu.sk (22.9.2016)
Bibliografia
www.nagov.ocu.sk
GPS
49.253684, 21.938547
49°15'13.3"N 21°56'18.8"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk