Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Nálepkovo - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Iný názov
Vondrišel
Lokalita
obec Nálepkovo, okres Gelnica, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický kostol postavený koncom 18. storočia bez veže. Sieňový priestor s polkruhovým oltárnym uzáverom, zaklenutým konchou, v sieni sú dve polia pruskej klenby a v strede česká placka. Nad vstupom sa nachádza murovaná stĺpová empora, podklenutá tromi českými plackami. Hlavná fasáda je členená lizénovým rámovaním a polkruhovo zalomeným murovaným štítom. Bočné fasády majú náznaky stredných rizalitov. [1]
 

Murovaný oltár je klasicistický zo začiatku 19. storočia. Stĺpová oltárna architektúra so segmentovým tympanónom a vázami má uprostred neskorší obraz Krista a Samaritánky od J. Czauczika z obdobia okolo roku 1840. Kazateľnica a krstiteľnica sú luisézne z konca 18. storočia. Organová skriňa je klasicistická z druhej polovice 18. storočia, trojdielna, vo vrchole so štyrmi vázami. Lavice sú empírové z prvej polovice 19. storočia. Na bočniciach majú kanelované pilastre a meandrovú ornamentiku. [2]
 

Evanjelický kostol mohol byť vybudovaný až v rokoch 1785 - 1789 na základe tolerančného patentu cisára Jozefa II.. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v centrálnej časti obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 352.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 352 - 353.
[3] www.nalepkovo.sk/obec-2/historia-1/ (22.8.2020)
Bibliografia
www.nalepkovo.sk
GPS
48.841487, 20.618955
48°50'29.4"N 20°37'08.2"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk