Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Nandraž - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Nandraž, okres Revúca, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol s barokovými prvkami postavený v roku 1787. Renovovaný bol v roku 1911. Je to sieňový priestor s polkruhovým uzáverom a predstavanou vežou. Interiér je zaklenutý pruskými klenbami, v priestore pod vežou hrebienková klenba. Fasády sú hladké. Veža je členená pilastrami a krytá barokovou cibuľou s laternou. [1]
 

Oltár je barokový z prvej polovice 18. storočia. Opravený bol koncom 18. storočia. Ide o stĺpovú architektúru s točenými stĺpmi a nadstavcom, uprostred sa nachádza socha Ukrižovaného, po stranách sú sochy apoštolov Jána evanjelistu a Pavla. Kazateľnica je baroková z prvej polovice 18. storočia. Obnovili ju v roku 1789. Je drevená polychrómovaná, na parapete medzi točenými stĺpmi sú sochy Krista a evanjelistov, na baldachýne je socha sv. Michala archanjela z roku 1789. Krstiteľnica je klasicistická z konca 18. storočia, drevená s vyrezávanou volútovou nôžkou a súsoším Krstu Krista na vrchnáku. Patronátna lavica je klasicistická z druhej polovice 18. storočia. [2]
 

Základný kameň pre nový murovaný chrám v strede obce položili 9.4.1787. Budovateľské nadšenie bolo tak veľké, že už 21.09.1788 bol kostol posvätený. Kostol, oltár, kazateľnica a krstiteľňa sú zapísané v zozname kultúrnych pamiatok. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 354.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 354.
[3] www.nadraz.sk (17.12.2017)
Bibliografia
www.nandraz.sk
GPS
48.607997, 20.187302
48°36'28.8"N 20°11'14.3"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk