Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
národ
spoločenstvo ľudí so spoločnými jazykovými a kultúrnymi znakmi, ktorými sa líši od iných spoločenstiev, a s príslušnosťou k určitému územiu. Je historickým spoločenstvom, ktoré prechádza dlhým úsekom dejín a má najstabilnejšiu civilizačno-reprodukčnú funkciu. Je nositeľom tradícií a skupinovej suverenity, a preto jedným z hlavných subjektov medzinárodného života. [1]


Poznámky
[1] KICZKO, Ladislav et al.: Slovník spoločenských vied. Bratislava: SPN, 1997. s. 157.


www.pamiatkynaslovensku.sk