Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Návojovce (Partizánske) - Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Partizánske, okres Partizánske, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Neorománska kaplnka z roku 1889. Postaviť ju dali manželia Jozef a Anna Struhárovci. Ide o malý jednoloďový priestor s polkruhovým uzáverom a strešnou zvonicou. Fasády členia neorománske okná a oblúčkový vlys na strešného štítu. Vstup do zaklenutého interiéru so sochou Sedembolestnej Panny Márie vedie cez predsadený portikus, ukrývajúci zvonovú stolicu. [1]
Pamiatková ochrana
-
 

Nie je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) Slovenskej republiky.

Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži ako dom rozlúčky. [2]
Prístup
Stojí na miestnom cintoríne v západnom okraji obce. Nachádza sa v susedstve dominujúceho modreného Kostola sv. Cyrila a Metoda. [3]
Poznámky
[1] BÓNA, Martin – LUKAČKA, Ján: Kultúrno-historické pamiatky stredného Ponitria. Topoľčany: TRISTANPRESS, spol. s r.o., 2015. s. 97.
[2 - 3] BÓNA, Martin – LUKAČKA, Ján: Kultúrno-historické pamiatky stredného Ponitria. s. 97.
Bibliografia
www.partizanske.sk
GPS
48.648580, 18.360253
48°38'54.9"N 18°21'36.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk