Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Nebojsa (Galanta) - prícestná socha Piety
Lokalita
obec Galanta, okres Galanta, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Socha je z druhej polovice 19. storočia. Ide o malé kamenné polychrómované súsošie na kruhovom stĺpe, ľudová práca.
Bibliografia
www.galanta.skwww.pamiatkynaslovensku.sk