Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Nechválova Polianka - Chrám sv. Michala archanjela
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Nechválova Polianka, okres Humenné, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický kostol postavený v roku 1788. Obnovený bol v roku 1863. Menšie opravy sa uskutočnili začiatkom 20. storočia. Jednoloďový kostol s rovným uzáverom presbytéria, sakristiou a predstavanou vežou. Priestory sú kryté českými plackami. Typologicky patrí do skupiny tzv. trojpriestorových východoslovenských kostolov, ktoré projektovala tereziánska stavebná kancelária. [1] Veža je krytá barokovou baňou s laternou. Fasády sú hladké a členené polkruhovo zakončenými oknami. Je to jednoduchá sakrálna stavba, s masívnou a nízkou vežou.
 

V obci bol asi pravoslávny kostol už začiatkom 17. storočia. Existoval určite pred rokom 1623, ale v tom roku nemal vlastného farára. Od polovice 17. storočia v ňom pôsobili uniatskí, neskôr gréckokatolícki farári. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 359.
[2] www.nechvalova-polianka.estranky.sk (21.9.2016)
GPS
49.074706, 22.092373
49°04'28.9"N 22°05'32.5"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk