Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Necpaly - Dolný kaštieľ
Iný názov
Justhovský kaštieľ
Lokalita
obec Necpaly, okres Martin, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Kaštieľ pravdepodobne vznikol prebudovaním staršej renesančnej stavby zo 17. storočia. Prestavaný a prefasádovaný bol v druhej polovici 18. storočia, keď získal dnešnú barokovo-klasicistickú podobu. Podnetom k výstavbe kaštieľa bolo asi prvé známe delenie majetku Justhovcov medzi sebou (Andrej, Daniel a František) zo dňa 16. mája 1668. Pri tomto delení dostal Andrej Justh veľký sad - bývalú justhovskú záhradu, ktorá sa spomína aj pri vyznačení miesta pre artikulárny evanjelický chrám z 5. mája 1689. Na mieste tohoto chrámu bol v 19. storočí postavený terajší evanjelický kostol. Pri pohľade na katastrálnu mapu je zrejmé, že miesto pre tento chrám bol vyčlenený z pozemku záhrady - parku. [1]
 

Koncom 19. storočia kaštieľ v súvislosti s celkovým majetkovým úpadkom rodu prešiel do rúk bánk. Začiatkom 20. storočia ho kúpila barónka Helena Révay, ktorá sa vydala za Justh Ödöna. V ich rukách bol kaštieľ až do roku 1948. Po prevzatí moci komunistami bol kaštieľ znárodnený a majitelia sa museli presťahovať do dvoch miestností v hospodárskych budovách. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Necpaly – kaštieľ (č. ÚZPF 613/1) - architektonicko-historický, umelecko-historický a reštaurátorský výskum - rok 2003. Autori: PhDr. M. Sura, akademický sochár I. Škandík. [3]

Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je veľmi dobrý.
 

Kaštieľ bol za socializmu využívaný ako budova Poľnohospodárskeho učilišťa, ktoré bolo v 60-tych rokoch presťahované do Mošoviec. Do roku 1999 kaštieľ slúžil ako Detský domov, ktorý vznikol v Necpaloch v 60-tych rokoch 20. storočia. V roku 1991 bol v rámci reštitučného konania kaštieľ vrátený do rúk dcéry pôvodných majiteľov. V rukách jej dedičov bol až do roku 2002, keď bol kaštieľ predaný novým majiteľom. [4]

Prístup
Stojí v severnej časti obce.
Fotogaléria
Necpaly - Dolný kaštieľ foto © Viliam Mazanec 8/2001Necpaly - Dolný kaštieľ foto © Viliam Mazanec 8/2001Necpaly - Dolný kaštieľ foto © Viliam Mazanec 8/2001Necpaly - Dolný kaštieľ foto © Viliam Mazanec 8/2001Necpaly - Dolný kaštieľ foto © Jana Lacková 6/2021Necpaly - Dolný kaštieľ foto © Jana Lacková 6/2021Necpaly - Dolný kaštieľ foto © Jana Lacková 6/2021
Poznámky
[1 - 2] www.necpaly.sk (28.9.2013)
[3] www.pamiatky.sk (25.4.2023)
[4] www.necpaly.sk (28.9.2013)
Bibliografia
www.necpaly.sk
GPS
48.989071, 18.964880
48°0 59' 20.66", 18°0 57' 53.57"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk