Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Necpaly - renesančný kaštieľ
Iný názov
Justhovský kaštieľ, Franklinovský kaštieľ
Lokalita
obec Necpaly, okres Martin, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Renesančný kaštieľ z roku 1673, má však starší stavebný charakter, pripomínajúci renesančné stavby z konca 16. storočia. Kaštieľ je dvojpodlažná bloková budova obdĺžnikového pôdorysu s dvoma nárožnými vežami, orientovanými na juh k ceste. [1] Stavba mala pôvodne štítkovú atiku, bola však v 18. storočí zastrešená zdvojenou stanovou strechou pripomínajúcou manzardu. [2] Blokovo chápaný masív objektu je členený renesančnými oknami s kamennou šambránou a kovanými mrežami. Na fasáde sa ukazujú fragmenty sgrafít, najmä v priestore podstrešnej rímsy. Na jednej strane kaštieľa na poschodí je malý arkier s renesančnou štítkovou atikou. V interéri sa zachovali renesančné portály a klenby. [3] Kaštieľ má zachovanú renesančnú dispozíciu s veľkou vstupnou sieňou. [4] Vchod je situovaný zboku (z východnej strany). Nad portálom je chronostikon s nápisom Erexit Ope Dei CharaPoserit A.I.D.N. AD 1673 Iuly 10. Podľa tohto sa dá predpokladať, že kaštiel bol dokončený v roku 1673. Monogram A.I.D.N. je s najväčšou pravdepodobnosťou A(ndrej) I(usth) D(e) N(eczpal). [5] Kaštieľ je známy ako Justhovský. V 19. storočí prešiel do rúk rodiny Franklinovcov.
Pamiatková ochrana
Bez zásahu. Opravy iba plánované a neuskutočnené!
 

Zámer pamiatkovej úpravy bol vypracovaný v roku 1970. Plánové využitie objektu pre účely Múzea Andreja Kmeťa v Martine. Umelecko-historický výskum: SURPMO Praha, Ing. arch. Gardavský, 1973. Program pamiatkovej úpravy: SÚPSOP – stredisko Banská Bystrica, prom. hist. Klára Kubičková, CSc., 1977. [6]
 

V 90. rokoch bola opravená strecha. [7]

Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je veľmi zlý. Posledných približne sto rokov je neobývaný a asi do druhej tretiny 20. storočia bol využívaný ako sklad obilia. Po roku 1989 bol vrátený pôvodnym majiteľom. [8] Dlhý čas je kaštieľ opustený a chátra.
Prístup
Stojí takmer v strede obce.
Fotogaléria
Necpaly - renesančný kaštieľ foto © Viliam Mazanec 8/2001Necpaly - renesančný kaštieľ foto © Viliam Mazanec 8/2001Necpaly - renesančný kaštieľ foto © Viliam Mazanec 8/2001Necpaly - renesančný kaštieľ foto © Viliam Mazanec 8/2001Necpaly - renesančný kaštieľ foto © Viliam Mazanec 8/2001Necpaly - renesančný kaštieľ foto © Viliam Mazanec 8/2001Necpaly - renesančný kaštieľ foto © Viliam Mazanec 8/2001Necpaly - renesančný kaštieľ foto © Viliam Mazanec 8/2001Necpaly - renesančný kaštieľ foto © Viliam Mazanec 8/2001Necpaly - renesančný kaštieľ foto © Viliam Mazanec 8/2001Necpaly - renesančný kaštieľ foto © Viliam Mazanec 8/2001Necpaly - renesančný kaštieľ foto © Viliam Mazanec 8/2001Necpaly - renesančný kaštieľ foto © Viliam Mazanec 8/2001Necpaly - renesančný kaštieľ foto © Jana Lacková 6/2021Necpaly - renesančný kaštieľ foto © Jana Lacková 6/2021Necpaly - renesančný kaštieľ foto © Jana Lacková 6/2021Necpaly - renesančný kaštieľ foto © Jana Lacková 6/2021Necpaly - renesančný kaštieľ foto © Jana Lacková 6/2021Necpaly - renesančný kaštieľ foto © Jana Lacková 6/2021Necpaly - renesančný kaštieľ foto © Jana Lacková 6/2021Necpaly - renesančný kaštieľ foto © Jana Lacková 6/2021Necpaly - renesančný kaštieľ foto © Jana Lacková 6/2021Necpaly - renesančný kaštieľ foto © Jana Lacková 6/2021Necpaly - renesančný kaštieľ foto © Jana Lacková 6/2021Necpaly - renesančný kaštieľ foto © Jana Lacková 6/2021Necpaly - renesančný kaštieľ foto © Jana Lacková 6/2021Necpaly - renesančný kaštieľ foto © Jana Lacková 6/2021Necpaly - renesančný kaštieľ foto © Jana Lacková 6/2021Necpaly - renesančný kaštieľ foto © Jana Lacková 6/2021Necpaly - renesančný kaštieľ foto © Jana Lacková 6/2021Necpaly - renesančný kaštieľ foto © Jana Lacková 6/2021Necpaly - renesančný kaštieľ foto © Jana Lacková 6/2021
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 354.
[2] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky a kaštiele na Slovensku. Turistický lexikón. Bratislava: Šport, 1990. s. 145.
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 356.
[4] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky .... s. 145.
[5] www.necpaly.sk (15.4.2013)
[6] KUBIČKOVÁ, Klára: Hrady a zámky v krajine : Kultúrne pamiatky Stredoslovenského kraja. Banská Bystrica : Krajské stredisko štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody, 1978. s. 20.
[7] www.necpaly.sk (15.4.2013)
[8] www.necpaly.sk (15.4.2013)
Bibliografia
www.necpaly.sk
GPS
48.985941, 18.968617
48°0 59' 9.39", 18°0 58' 7.02"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk