Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Nedanovce - zvonica
Lokalita
obec Nedanovce, okres Partizánske, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Zvonica pochádzajúca z 19. storočia. Je to murovaná hranolová ľudová stavba na pôdoryse štvorca. V spodnej časti je umiestnená polychrómovaná ľudová drevorezba sv. Floriána. [1] Fasády sú hladké. Zvukové okná sú lomené. Zvonica je krytá stanovou strechou. Vstup do objektu má segmentové ukončenie.
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je veľmi dobrý.
Prístup
Stojí v centre obce.
Fotogaléria
Nedanovce - zvonica foto © Ľuboš Repta 8/2019Nedanovce - zvonica foto © Ľuboš Repta 8/2019
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 357.
GPS
48.594179, 18.294076
48°35'39.0"N 18°17'38.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk