Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Nedašovce - Kaplnka Najsvätejšej Trojice
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Nedašovce, okres Bánovce nad Bebravou, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Kaplnka postavená v roku 1868. Jednoloďová stavba s polkruhovým uzáverom presbytéria a predstavanou vežou. Presbytérium je zaklenuté konchou, loď pruskou klenbou, dosadajúcou na vtiahnuté piliere. Fasády členia pilastre s rímsovými hlavicami. [1] Veža je zakončená ihlanom. Sakrálna stavba má lomené okná, rovnako lomené sú aj zvukové otvory na veži.
 

Hlavný oltár s obrazom Najsvätejšej Trojice je z roku 1868. [2]
 

Kaplnku dali postaviť Ondrej Hudec a Ján Ondrejka. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 357.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 357.
[3] www.nedasovce.sk (17.12.2017)
Bibliografia
www.nedasovce.sk
GPS
48.669364, 18.312307
48°40'09.7"N 18°18'44.3"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk