Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Neded - Kalvínsky kostol
Reformovaná kresťanská cirkev
Lokalita
obec Neded, okres Šaľa, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený v roku 1937 na mieste staršieho objektu. Veža je z roku 1784. Sieňová stavba s rovným stropom a vstavanou vežou. Fasády sú hladké. Veža je situovaná na strednú os štítového priečelia a zakončená kupolovitou strechou. [1]
 

Vnútorné zariadenie je z čias stavby kostola. Kazateľnica je z 19. storočia so štvorhranným parapetom rečnišťa. Krstiteľnica je mramorová, klasicistická z roku 1784. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 357.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 357.
Bibliografia
www.neded.sk
GPS
48.018563, 17.970137
48°01'06.8"N 17°58'12.5"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk