Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Neded - Kostol sv. Michala archanjela
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Neded, okres Šaľa, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1780. Jednoloďový kostol s polygonálnym uzáverom presbytéria, pristavanou sakristiou a so vstavanou vežou. Priestor je zaklenutý pruskými klenbami s medziklenbovými pásmi, dosadajúcimi na vtiahnuté piliere s rímsovými hlavicami. Fasády sú členené lizénovým orámovaním. Veža tvorí mierny rizalit štítového priečelia a je zakončená laternovou cibuľovitou kupolou. [1]
 

V interiéri sa nachádzajú dva bočné oltáre – Panny Márie, klasicistický z roku 1811, Božského srdca z roku 1881 s oltárnym obrazom od P. Kocsissa z roku 1885. Klasicistická kazateľnica je z čias stavby kostola s pletencovým ornamentom a figurálnymi reliéfmi. Kamenná krstiteľnica s dreveným vrchnákom a súsoším Krstu Krista je klasicistická z konca 18. storočia. [2]
 

Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1968 v inventári kostola uvádza rokokový kalich z polovice 18. storočia, klasicistickú kadidelnicu z konca 18. storočia, s tepaným dekorom pletenca. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 357.
[2 - 3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 357.
Bibliografia
www.neded.sk
GPS
48.019603, 17.972206
48°01'10.6"N 17°58'19.9"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk