Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Nededza - zvonica
Lokalita
obec Nededza, okres Žilina, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Ľudová stavba z 19. storočia, ktorá má murovaný základ a drevenú nadstavbu. Vchod je zakončený polkruhom, nad ním nika so sochou sv. Jozefa. Strecha bola kedysi stanová. [1] Dnes je zvonica zakončená akýmsi dvojitým prerušovaným ihlanom. Fasády sú hladké.
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia sa uskutočnila v roku 1999.
Súčasný stav a využitie
Stav zvonice je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v strede obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 358.
Bibliografia
www.nededza.eu
GPS
49.222445, 18.838064
49°13'20.8"N 18°50'17.0"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk