Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Nedožery (Nedožery-Brezany) - Kaplnka Panny Márie
Iný názov
Nedožer
Lokalita
obec Nedožery-Brezany, okres Prievidza, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Neďaleko súčasnej kaplnky stála kedysi klasicistická kaplnka z roku 1845. Bola to jednoloďová stavba s rovným oltárnym uzáverom, zaklenutá pruskou klenbou. Fasády mala hladké. Vtiahnutá veža bola zastrešená kupolou. [1]
 

Na oltári bola plastika Panny Márie zo začiatku 19. storočia a ľudové sochy sv. Floriána a Vendelína z 19. storočia. [2]
 

V Nedožeroch nemali veriaci kostol a tak sa rozhodli v roku 1845 postaviť v strede obce kaplnku. Kaplnka mala malú vežu, v ktorej boli umiestnené dva zvony. S novou obecnou výstavbou v 20. storočí bolo v roku 1983 spojené rozšírenie štátnej cesty, tesne pred kaplnku, čo si vyžiadalo jej asanáciu. A tak sa asi 30 metrov od pôvodnej stavby začala výstavba jej zväčšenej kópie. [3]
 

Vedúcim stavby bol v.d.p Andrej Brunclík S.D.B. hlavným majstrom Anton Moky a tesárskymi majstrami boli Jozef Štefíček a Peter Šimo. Vedúcou pomocných robotníkov bola Terézia Gašparová. ONV - odbor výstavby a kultúry poukázal na ňu 200.000,- Kčs. Na výstavbu sa uskutočnili aj finančné zbierky od veriacich a príkladná bola pomoc JRD Horná Nitra, jej predsedu Ing. Jozefa Solárika. Rodina Cíglerových prispela na zakúpenie dlažby a lustra, Jozef Šinko zhotovil okná, dvere a krížik bez finančnej náhrady. Sochy do nej vyhotovil Kamil Znamenák z Poluvsia, ako dar. Vysviacku uskutočnili 16. júna 1989 pán dekan Hromada a v.d.p. Andrej Brunclík. Je zasvätená Panne Márii - pomocnici [4]

Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 358.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 358.
[3 - 4] www.nedozery-brezany.sk (25.10.2016)
GPS
48.815812, 18.649427
48°48'56.9"N 18°38'57.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk