Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Nemčice - Kostol sv. Ducha
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Nemčice, okres Topoľčany, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1780. Opravovaný bol v roku 1800 a 1940. Ide o jednoloďový sakrálny priestor s mierne zaobleným uzáverom presbytéria, ktoré má na vonkajšej strane polygonálny tvar, s pristavanou sakristiou a vstavanou vežou. Interiér je krytý pruskou klenbou s medziklenbovými pásmi. [1] Fasády sú členené segmentovo ukončenými oknami s klenákom. Veža umiestnená do štítového priečelia a vytvárajúca mierny rizalit je členená lizénovým rámovaním. Zastrešená je barokovou kupolou s laternou, ktorá dosadá na terčíkovú podstrešnú rímsu. Priečelie má nárožné pilastre.
 

Hlavný oltár je klasicistický zo začiatku 19. storočia. Na zalamovanej menze sa nachádza tabernákulum, v pozadí oltárny obraz Zoslania sv. Ducha. Kazateľnica je klasicistická zo začiatku 19. storočia. Na zvlnenom parapete má reliéf Rozsievača. [2]
 

Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1968 v inventári kostola spomína neskorobarokovú monštranciu z druhej polovice 18. storočia s tepaným dekorom a barokový kalich z konca 17. storočia s tepaným dekorom hlavičiek. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

V priebehu desiatich rokov (2003 – 2013) veriaci obnovili vonkajšiu fasádu, odvlhčili steny, vymenili okná, zaviedli kúrenie, položili novú dlažbu okolo kostola a podobne. Tri roky v ňom pod vedením Mirka Minksa reštaurovali presbytérium vrátane oltárneho obrazu Zoslanie Ducha Svätého z roku 1803 od Andreja Zallingera. Do pôvodného tvaru obnovili aj oltár a kazateľnicu. Obetný stôl z dreva vymenili za mramorový s ambónou. [4]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v juhovýchodnej časti obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 359.
[2 - 3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 359.
[4] BAJZÍKOVÁ, Anna: Kostol v Nemčiciach. https://old.katolickenoviny.sk/25-2013-kostol-v-nemciciach/ 19. júna 2013 (20.8.2020)
Bibliografia
www.nemcice.sk
GPS
48.550030, 18.125114
48°33'00.1"N 18°07'30.4"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk