Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Nenince - Kostol Všetkých svätých
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Ňanince, Luka Ňanince
Lokalita
obec Nenince, okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne barokovo-klasicistický kostol postavený v 80. rokoch 18. storočia. Prefasádovaný bol v roku 1910. Jednoloďový kostol s rovným uzáverom presbytéria a predstavanou vežou. Steny priestorov sú členené pilastrami, ktoré mali niesť medziklenbové pásy. Fasády člení lizénový rám. [1]
 

Z pôvodného vybavenia kostola sa zachovala len kazateľnica, datovaná rokom 1787 a riešená v luiséznom slohu. Ostatné zariadenie je spred prvej svetovej vojny. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 361.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 361.
Bibliografia
www.nenince.sk
GPS
48.145120, 19.253847
48°08'42.4"N 19°15'13.8"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk