Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Neverice - Kostol sv. Štefana kráľa
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Neverice, okres Zlaté Moravce, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne románsky kostol postavený v polovici 12. storočia. Úplne prestavaný bol v druhej polovici 15. storočia, v 17. storočí a v roku 1760. Dnes má barokovo-klasicistickú podobu. Ide o jednoloďový priestor s polygonálnym uzáverom presbytéria, pristavanou sakristiou (1972) a predstavanou vežou. Presbytérium je zaklenuté krížovou hrebienkovou klenbou. Loď má rovný strop. Chór s dreveným parapetom nesú dva stĺpy. Na parapete sú barokové plastiky zo 17. storočia. Fasády sú hladké. Veža členené lizénovým orámovaním a nárožnými pilastrami v hornej časti je zakončená ihlancovou strechou. Vo fasádových výklenkoch veže boli plastiky sv. Anny, sv. Antona a nad portálom Ecce homo. [1]
 

V minulosti bol interiér vybavený hlavným oltárom s obrazom sv. Štefana od J. Emerienka. Socha Šaštínskej Panny Márie je baroková ľudová drevorezba z konca 18. storočia. [2]
 

Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1968 v inventári kostola uvádza barokový zvonček zo 17. storočia, na kovanom kovovom ráme, klasicistickú monštranciu z druhej polovice 18. storočia s tepaným dekorom, barokový kalich z polovice 18. storočia s tepaným dekorom, barokový pacifikál z prvej polovice 18. storočia. [3]
 

Pred kostolom po oboch stranách prístupovej cesty stoja kópie sôch na vysokých pilieroch: sv. Vendelín z roku 1785, Panny Márie, ľudová práca z 19. storočia, sv. Florián z roku 1887 a sv. Ján Nepomucký z 19. storočia. [4]
 

Zvony počas prvej a druhej svetovej vojny neboli zrekvírované. [5]
 

Pod kostolom sa nachádza krypta Peteszlenyiovcov, v ktorej je pochovaných 22 členov rodiny. Krypta je po rekonštrukcii kostola od roku 1990 zamurovaná. [6]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia sa uskutočnila v rokoch 1972 - 1975 (údaj nad portálom veže MCMLXXV).
 

V roku 1990 boli zreštaurované obrazy, zariadenie a pribudol nový obraz sv. Cyrila a Metoda. [7]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v západnej časti obce. Pri kostole sa nachádza cintorín.
Fotogaléria
Neverice - Kostol sv. Štefana kráľa foto © Jana Lacková 2/2022Neverice - Kostol sv. Štefana kráľa foto © Jana Lacková 2/2022Neverice - Kostol sv. Štefana kráľa foto © Jana Lacková 2/2022Neverice - Kostol sv. Štefana kráľa foto © Jana Lacková 2/2022Neverice - Kostol sv. Štefana kráľa foto © Jana Lacková 2/2022Neverice - Kostol sv. Štefana kráľa foto © Jana Lacková 2/2022Neverice - Kostol sv. Štefana kráľa foto © Jana Lacková 2/2022Neverice - Kostol sv. Štefana kráľa foto © Jana Lacková 2/2022Neverice - Kostol sv. Štefana kráľa foto © Jana Lacková 2/2022Neverice - Kostol sv. Štefana kráľa foto © Jana Lacková 2/2022Neverice - Kostol sv. Štefana kráľa foto © Jana Lacková 2/2022
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 362.
[2 - 4] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 362.
[5 - 7] www.neverice.sk/6214/kostolik (1.6.2022)
Bibliografia
www.neverice.sk
GPS
48.368708, 18.270052
48°22'07.4"N 18°16'12.2"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk