Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Nevidzany - Kostol Obrátenia sv. Pavla apoštola
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Nevidzany pri Vrábľoch
Lokalita
obec Nevidzany, okres Zlaté Moravce, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Moderná prestavba z rokov 1942 - 1943. Starý kostol pri stredovekom základe bol znovu postavený v roku 1809 a neskôr prebudovaný na novostavbu. Ide o halový priestor s rovným oltárnym uzáverom a vstavanou vežou, ktorý je zaklenutý betónovou valenou klenbou. [1] Veža je krytá ihlancom. Fasády sú hladké a členené polkruhovo ukončenými oknami.
 

Vnútorné zariadenie je z 20. storočia. [2]
 

V roku 1716 sa obyvatelia Nevidzian opätovne obrátili na katolícku vieru a na pamiatku tejto udalosti bol i miestny kostol zasvätený „Obráteniu sv. Pavla apoštola.“ V roku 1943 bol vybudovaný nový kostol, ktorý je tak ako pôvodný zasvätený „Obráteniu sv. Pavla apoštola.“ [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 362.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 362.
[3] www.nevidzany.ocu.sk (22.9.2016)
GPS
48.286366, 18.379912
48°17'10.9"N 18°22'47.7"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk