Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
nevoľníctvo
pripútanie poddaných k pôde, zvýšené vykorisťovanie poddanýchwww.pamiatkynaslovensku.sk