Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
nevoľník
človek bez osobnej slobody, pripútaný k pôde, nesmel sa sťahovaťwww.pamiatkynaslovensku.sk