Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Nitra - Katedrála sv. Emeráma (Hradný kostol)
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Nitra, okres Nitra, Nitriansky kraj
Bibliografia
BUDAY, Peter: Obnova "Pribinovho kostola" na Nitrianskom hrade v rokoch 1931 až 1933. In: Monument revue, II, č. 1, 2013, s. 2 - 7.
ILKÓ, Krisztina: K identifikácii stredovekých fresiek v Katedrále sv. Emeráma v Nitre. In: Pamiatky a múzeá, 2014, č. 2, s. 16 - 21.
JUDÁK, Viliam - BEDNÁR, Peter - MEDVECKÝ, Jozef: Kolíska kresťanstva na Slovensku. Nitriansky hrad a katedrála sv. Emeráma v premenách času. Bratislava: Biskupský úrad v Nitre, AÚ SAV a Arte Libris, 2011. 503 s. ISBN 978-80-970809-8-3
LUDIKOVÁ, Zuzana: Údaje k najstarším predmetom chrámového pokladu Katedrály sv. Emeráma v Nitre. In: Múzeum, LXIX, 2023, č. 3, s. 23 - 27.
PLEKANEC, Vladimír: Nález stredovekej fresky v Katedrále sv. Emeráma v Nitre. In: Pamiatky a múzeá, 2013, č. 3, s. 8 - 9.
PROČKA E. Richard: Nitriansky hrad. Náčrt budovania mýtického obrazu pamiatky v 20. storočí. In: Monument revue, V, 2016, č. 2, s. 28 - 35.
PUŠKÁROVÁ, Blanka: Sakrálne objekty Nitrianskeho hradu. In: Pamiatky a múzeá, 1991, č. 1, s. 17 - 19.
SAMUEL, Marián – BEDNÁR, Peter: Výskumy brán Nitrianskeho hradu v areáli bývalého Župného domu. In: Monumentorum Tutela. Ochrana pamiatok 24. Bratislava: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2012. s. 197 – 212. ISBN 978-80-89175-59-8
www.nitra.sk
GPS
48.318164, 18.086574
48°0 19' 5.39", 18°0 5' 11.67"www.pamiatkynaslovensku.sk