Architektúra miest   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Nitra - Mariánsky stĺp
Lokalita
obec Nitra, okres Nitra, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Barokový stĺp pochádzajúci z roku 1750. Autorom je sochár M. Vogerl. V roku 1956 ho reštauroval K. Makovíny. Na štvorosovom stupňovitom podstavci, zovretom zalomenými volútami, sú reliéfy so scénami zo života Panny Márie. Na rímse zakončujúcej podstavec stoja štyri plastiky – sv. Vojtech, Štefan, Ladislav a Imrich., v strede na vrchole stĺpa je socha Immaculaty. Súsošie zdobené vázami, putti a ornamentikou je ohradené konvexne-konkávne riešenou balustrádou. [1]
 

Stĺp vznikol ako pamiatka na ukončenie pustošivej morovej epidémie, ktorá postihla Nitru v roku 1749. Morový stĺp dal postaviť biskup Imirich Esterházy. Samotná baroková architektúra stĺpa je polygonálna a zložená z viacerých súčastí. Prvú časť tvorí samotná architektúra stĺpu (schody, sokle), stredná časť s volútami, spodná a horná časť piliera. Súčasťou súsošia bola aj okolitá balustráda spolu s kovovou bránkou. Druhú časť tvoria reliéfy umiestnené v jednotlivých výklenkoch súsošia – reliéf Nanebovzatia Panny Márie, Navštívenia Panny Márie, Zvestovania Panny Márie, Zasnúbenia Panny Márie, okrem toho je v architektúre stĺpu umiestnená kartuša s erbom biskupa Imricha Esterházyho. Na vrchole celého súsošia umiestnená socha Immaculaty stojí na zemeguli (pozlátená, aureola s hviezdičkami). Tretiu časť tvoria sochy a plastiky – socha sv. Štefana Uhorského Kráľa, sv.Ladislava, sv. Imricha, sv. Vojtecha, socha anjela s vežou zo slonovinovej kosti, anjela s domom zlatým, anjel s bránou zlatou, anjel s hviezdou zlatou. Okrem toho na spodnom sokli sú umiestnené štyri vázy. [2]
 

Spomedzi morových stĺpov na Slovensku patrí medzi najvzácnejšie. Obdobný stĺp zdobí rakúske mestečko Hainburg. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je veľmi dobrý.
Prístup
Námestie Jána Pavla II.
Fotogaléria
Nitra - Mariánsky stĺp (v pozadí Nitriansky hrad) foto © Viliam Mazanec 11/2010Nitra - Mariánsky stĺp foto © Jana Lacková 6/2017Nitra - Mariánsky stĺp foto © Jana Lacková 6/2017Nitra - Mariánsky stĺp foto © Jana Lacková 6/2017Nitra - Mariánsky stĺp foto © Jana Lacková 6/2017Nitra - Mariánsky stĺp foto © Jana Lacková 6/2017
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 368.
[2 - 3] www.nitra.sk (19.12.2017)
Bibliografia
www.nitra.sk
GPS
48.317692, 18.087932
48°19'03.7"N 18°05'16.6"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk