Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Nitra nad Ipľom - Kostol sv. Uršule
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Nitra pri Lučenci
Lokalita
obec Nitra nad Ipľom, okres Lučenec, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický kostol postavený v roku 1823. Renovovaný bol v roku 1926. Objekt má barokovú dispozíciu jednoloďového sakrálneho priestoru so segmentovým zakončením presbytéria, ktoré je zaklenuté valenou klenbou a jedným poľom placky. V lodi sú dve polia placky. Veža vytvára rizalit a je vstavaná do štítu. Fasády sú upravené klasicisticky. [1]
 

Hlavný oltár s obrazom sv. Uršule je klasicistický. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Nitra nad Ipľom - Kostol sv. Uršule foto © Ladislav Luppa 6/2013
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 374.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 374.
GPS
48.318849, 19.772508
48°19'07.9"N 19°46'21.0"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk