Galérie   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Nitra - Nitrianska galéria
Lokalita
obec Nitra, okres Nitra, Nitriansky kraj
História
Nitrianska galéria [1] bola založená 1. januára 1965. Svoju činnosť zahájila v budove veľkého seminára – vtedy Oblastného nitrianskeho múzea. Ešte v tom istom roku získala priestory v budove bývalého župného domu, kde sídli dodnes. Výstavnú činnosť v župnom dome zahájila 12. decembra 1965 výstavou bývalých a vtedajších nitrianskych výtvarníkov. Vďaka svojim výstavným, zberateľským a kultúrno-výchovným aktivitám, presahujúcim rámec mesta i okresu, bola galérii postupne priznaná v roku 1968 oblastná a od roku 1972 krajská pôsobnosť. V roku 1980 otvorila galéria v rámci svojej správy Galériu mladých – ojedinelú svojho druhu na Slovensku, ktorá poskytovala priestor mladým výtvarníkom z celej republiky. V roku 1982 bola v súvislosti so správou diel z pozostalosti akademického maliara Františka Studeného premenovaná na Galériu Františka Studeného. Od roku 1990 niesla názov Nitrianska štátna galéria. Založením regionálnych kultúrnych centier bola galéria začlenená pod Ponitrianske kultúrne centrum a jej názov znel Ponitrianska galéria až do roku 1999, kedy sa vrátila k pôvodnému a súčasnému názvu Nitrianska galéria. [2]
 

Základným poslaním galérie je cieľavedome zhromažďovať, vedecky spracovávať a vyhodnocovať, odborne spravovať, ochraňovať, využívať a prezentovať diela všetkých disciplín výtvarného umenia 20. a 21. storočia. [3]

Expozície
V súčasnosti disponuje piatimi výstavnými priestormi: Reprezentačné sály prezentujú významné kolektívne celoslovenské i medzinárodné projekty, kurátorské výskumné úlohy a tiež súborné autorské výstavy. Salón je určený komorným autorským prezentáciám. V roku 2001 bola obnovená činnosť Galérie mladých, ktorá mapuje tvorbu študentov i absolventov vysokých škôl výtvarného zamerania. Je to i priestor, v ktorom sa realizujú výstavné projekty študentov dejín umenia. Priestor pre alternatívne umenie BUNKER od roku 2008 poskytuje študentom, výtvarníkom a mladým kurátorom možnosť experimentovania so súčasnými prejavmi umenia či už výtvarného, divadla, alebo hudby. Farebná galéria vznikla v roku 2010 a je to priestor na prezentáciu edukačných aktivít galerijného pedagóga. V roku 2010 galéria založila na svojej webovej stránke Virtuálnu galériu, prostredníctvom ktorej pravidelne predstavuje návštevníkom galerijných stránok bohatý zbierkový fond od najnovších prírastkov postupne i diela staršieho dáta z oblastí maľby, plastiky, kresby, grafiky a iných médií. Zároveň aj akousi náhradou za chýbajúce stále expozície. [4]
Kontakt
Nitrianska galéria
Župné námestie 3
949 01 Nitra

Otváracie hodiny
utorok - piatok: 10.00 - 18.00 hod.
sobota - nedeľa: 13.00 - 18.00 hod.
Fotogaléria
Nitra - Nitrianska galéria foto © Jana Lacková 6/2017Nitra - Nitrianska galéria foto © Jana Lacková 6/2017Nitra - Nitrianska galéria foto © Jana Lacková 6/2017Nitra - Nitrianska galéria foto © Jana Lacková 6/2017Nitra - Nitrianska galéria foto © Jana Lacková 6/2017Nitra - Nitrianska galéria foto © Jana Lacková 6/2017Nitra - Nitrianska galéria foto © Jana Lacková 6/2017Nitra - Nitrianska galéria foto © Jana Lacková 6/2017Nitra - Nitrianska galéria foto © Jana Lacková 6/2017Nitra - Nitrianska galéria foto © Jana Lacková 6/2017Nitra - Nitrianska galéria foto © Jana Lacková 6/2017Nitra - Nitrianska galéria foto © Jana Lacková 6/2017Nitra - Nitrianska galéria foto © Jana Lacková 6/2017
Poznámky
[1] Nitrianska galéria je rozpočtová organizácia Nitrianskeho samosprávneho kraja (v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK je galéria od roku 2002) so samostatnou právnou subjektivitou. www.nitrianskagaleria.sk (14.8.2013)
[2 - 4] www.nitrianskagaleria.sk (14.8.2013)
Bibliografia
BEŇOVÁ, Katarína - BORKOWSKA, Monika: Krst Vajka z Nitrianskej galérie. In: Pamiatky a múzeá, 2012, č. 4, s. 54 - 56.
ILIEVOVÁ, Danica: Nitrianska štátna galéria. In: Pamiatky a múzeá, 1993, č. 2, s. 27 - 29.
www.nitrianskagaleria.sk
www.nitra.sk
GPS
48.315570, 18.085491
48°18'56.0"N 18°05'07.8"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk