Múzeá   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Nitra - Podnitrianske múzeum
Lokalita
obec Nitra, okres Nitra, Nitriansky kraj
História
Ponitrianske múzeum v Nitre je múzeom regionálnym, dokumentuje vývin prírody a spoločnosti okresov Nitra, Zlaté Moravce a Šaľa v odboroch archeológia, etnografia, história, numizmatika, botanika, geológia a zoológia. V súčasnosti spravuje vyše 83 000 zbierkový fond. [1]
 

Múzejné snahy v Nitre siahajú do polovice 19. storočia, keď profesori a študenti piaristického gymnázia začali zhromažďovať najprv numizmatické, potom aj archeologické a historické predmety. Oficiálne župné múzeum založili v roku 1896. Súčasné múzeum nie je priamym pokračovateľom župného múzea, pretože od roku 1951 prestalo existovať. Terajšie múzeum založil Mestský národný výbor v Nitre v decembri 1962 a umiestnil ho do budovy Veľkého seminára. Od roku 1900 sídli v novorenesančnej budove mestskej radnice postavenej v roku 1880 podľa projektu nitrianskeho staviteľa Jána Lyku. V roku 1993 múzeum v spolupráci s AÚ SAV v Nitre pripravilo a otvorilo expozíciu klenotnicového typu Skvosty dávnovekého Slovenska, kde je sústredených vyše 2200 vzácnych archeologických nálezov. Múzeum každoročne pripravuje 20 - 25 výstav, niekoľko prednášok, besied, ale i netradičných aktivít, ako sú ukážky remeselnej výroby, folklóru, koncerty klasickej hudby atď., a aktivity múzejnej pedagogiky. Poskytuje priestor aj pre aktivity organizácií, spolkov, združení i jednotlivcov ktoré sú blízke zameraniu a poslaniu múzea. [2]
 

Ponitrianske múzeum spravuje Múzeum v Zlatých Moravciach a od roku 2008 objekt ľudovej architektúry Dom ľudového bývania v Šali. [3]

Expozície
SKVOSTY DÁVNOVEKÉHO SLOVENSKA
 

Expozícia sprístupňuje verejnosti súbor najvzácnejších pamiatok hmotnej kultúry v dávnej minulosti Slovenska, ktoré svojimi výskumami získal AÚ SAV v Nitre. Na neveľkej ploche je sústredených vyše 2200 zlatých, strieborných i kovových a z ďalších materiálov zhotovených predmetov, ktoré dokumentujú tvorivú činnosť a umelecké cítenie človeka od najstarších čias jeho prítomnosti na našom území, teda od staršej doby kamennej až do 17. storočia. Expozícia je klenotnicového typu, to znamená, že výber exponátov je zameraný na predmety nevšedné, spojené s kultom, umením a predstavujú sa celé nálezové súbory, nielen výber z nich. [4]
 


 

Pobočky
 

MESTSKÉ MÚZEUM V ZLATÝCH MORAVCIACH
 

Kaštieľ v Zlatých Moravciach
 


 

DOM ĽUDOVÉHO BÝVANIA V ŠALI
 

Šaľa - dom ľudového bývania (roľnícky dom)

Kontakt
Ponitrianske múzeum
Štefánikova trieda 1
949 01 Nitra

Otváracie hodiny
Pondelok 9.00 - 15.00 h.
Utorok - Piatok 9.00 - 11.30, 12.00 - 17.00 h.
Sobota - Nedeľa 10.00 - 17.00 h.
Prístup
Nachádza sa v centre mesta.
Poznámky
[1 - 4] www.muzeumnitra.sk (26.9.2015)
GPS
48.313519, 18.088605
48.313519, 18.088605
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk