Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Nitrianska Blatnica - Kaplnka sv. Urbana
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Nitrianska Blatnica, okres Topoľčany, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistická kaplnka postavená v roku 1871 na počesť sv. Urbana, patróna a ochrancu vinohradov. Malý sakrálny objekt má obdĺžnikový pôdorys, vytvára ho polkruhovo ukončená plytká nika, ukončená sedlovou strieškou s krížom vo vrchole. V nike je osadený obraz sv. Urbana. [1]
 

V zachovanej farskej matrike je o posviacke kaplnky presný záznam: „Posviacka sa konala dňa 22.10.1871 na 21. nedeľu po sv. Duchu za účasti ripňanského farára Štefana Pereslényiho, za asistencie miestneho farára Rudolfa Poecka a P. Eduarda Dubíka OFM, kaplána v Radošine. Za krásneho počasia, ktoré pekne poslúžilo, kaplnka bola posvätená. Po posviacke a kázni, ktorá sa tam konala, procesia sa vrátila do kostola, kde bolo Te Deum a sviatočné požehnanie.“ Na sviatok sv. Urbana (25. mája) sa pri nej tradične konali omše. Po nich sa veriaci modlili za dobrú úrodu a za požehnanie námahy, ktorú vynakladali pri práci na poliach a vo viniciach. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Situovaná je na okraji bývalých viníc, v časti obce „Pod Urbánkom“, medzi dvoma lipami. obce. [3]
Poznámky
[1] GAŽIOVÁ, Eva: Národné kultúrne pamiatky. In: Kolektív autorov.: Nitrianska Blatnica 1185 - 2010. Nitrianska Blatnica: Obecný úrad, 2010. s. 167.
[2 - 3] GAŽIOVÁ, Eva: Národné kultúrne pamiatky. In: Kolektív autorov.: Nitrianska Blatnica 1185 - 2010. s. 167.www.pamiatkynaslovensku.sk