Parky a záhrady   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Nitrianska Blatnica - Park pri kaštieli
Lokalita
obec Nitrianska Blatnica, okres Topoľčany, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Založenie prírodno-krajinárskeho parku sa datuje do 18. – 19. storočia, kedy zakladali viacerí parky pri vidieckych sídlach v regióne. [1]
 

Anglický park bol však pravdepodobne založený po ukončení stavebných prác úpravy kaštieľa v 19. storočí. Terén parku sa mierne zvažuje ku kaštieľu a celá plocha má prevažne južnú expozíciu. Pri zakladaní parku sa kládol dôraz na centrálnu veľkú lúčnu plochu severne od kaštieľa. Po obvode parku založili chodníky, lúčovito od kaštieľa pospájané spojovacími komunikáciami. Hlavný prístup ku kaštieľu tvorí dodnes aleja pagaštanov konských od východnej strany. Na západnú stranu viedli chodníky do ovocných sadov a zeleninových záhrad. Smerom do lesa viedla cesta. [2]
 

Z obvodových chodníkov boli pekné priehľady na kaštieľ práve cez stredovú lúku. Vysoká zeleň bola vysádzaná po obvode parku tak, aby lemovala okraje parku a nebránila výhľadu na kaštieľ. Ide o typický anglický park, kde sa striedajú lúčne plochy so skupinami stromov. Skupiny drevín vytvárali parkové scenérie v každom ročnom období. Park nemá žiadne vodné plochy a v minulosti nemal ani drobnú architektúru, či umelecké diela. [3]
 

Mimoriadne vážnym negatívnym zásahom do parku v druhej polovici 20. storočia bol záber hlavnej stredovej lúky na účely futbalového ihriska. V severozápadnej časti bola vybudovaná prezliekareň pre športovcov a kolkáreň. V strede parku medzi ihriskom a kaštieľom sa nachádza nová budova základnej školy. Západne od budovy školy bola postavená budova telocvične a školskej jedálnej. Týmto bola zastavaná západná časť parku novostavbami, čím došlo k totálnemu rozbitiu slohu a kompozície parku a jeho historickej zelene. [4]
 

Z pôvodnej historickej zelene zostali stromy iba po obvode parku. Dodnes sa zachovali dekoratívne záhony pri kaštieli. [5]
 

Park postihol tradičný osud historických parkov pri kaštieľoch na Slovensku. Väčšina z nich bola narušená alebo zničená práve výstavbou futbalových ihrísk a základných škôl. Je neuveriteľné, že nikto z kompetentných nedokázal pochopiť a doceniť význam a spoločenskú i historickú hodnotu parkov pri kaštieľoch.

Fotogaléria
Nitrianska Blatnica - Park pri kaštieli foto © Roman Hraška 10/2017
Poznámky
[1] GAŽIOVÁ, Eva: Národné kultúrne pamiatky. In: Kolektív autorov.: Nitrianska Blatnica 1185 - 2010. Nitrianska Blatnica: Obecný úrad, 2010. s. 161.
[2 - 5] GAŽIOVÁ, Eva: Národné kultúrne pamiatky. In: Kolektív autorov.: Nitrianska Blatnica 1185 - 2010. s. 161.
GPS
48.557788, 17.966957
48°33'28.0"N 17°58'01.1"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk