Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Nitrianska Blatnica - Rímskokatolícka fara
Lokalita
obec Nitrianska Blatnica, okres Topoľčany, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Baroková budova tzv. starej fary postavená v 18. storočí. Fara v Nitrianskej Blatnici sa spomína v záznamoch o kanonickej vizitácii a inventarizácii kostola, fary i školy, spísaného 17. mája 1755 biskupom Révayom. V roku 1815 sa spomína výstavba klasicistickej budovy fary, ktorú dal postaviť Pavol Zerdaheli. Pravdepodobne však ide o klasicistickú prestavbu barokovej fary. V roku 2009 sa na budove zrútil severný štítový múr s datovaním 1815. [1]
 

Je to poschodová bloková, čiastočne podpivničená stavba, postavená na vysokom sokli. Barokový interiér vytvára široké drevené schodisko, klenby, niky na pece a segmentovo ukončené okenné a dverné otvory. Fasády sú členené lizénami, horizontálne kordónovou a širokou korunnou rímsou. Okná lemujú šambrány ukončené na druhom podlaží vysokou nadokennou rímsou. Nad vstupom východnej fasády je mramorová nápisová tabuľa a na druhom podlaží plytká polkruhovo ukončená nika. Južný štítový múr dotvára polkruhová nika. [2] V nike je sekundárne umiestnená socha sv. Floriána v štýle ľudového baroka. Svätec má dynamický postoj, výrazný kontrapost a bohatú drapériu, v pravej ruke drží vedro, pri ľavej nohe má domček v plameňoch. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav objektu je dobrý.
Prístup
Fara je situovaná južne od kostola.
Poznámky
[1] GAŽIOVÁ, Eva: Národné kultúrne pamiatky. In: Kolektív autorov.: Nitrianska Blatnica 1185 - 2010. Nitrianska Blatnica: Obecný úrad, 2010. s. 163 - 164.
[2] GAŽIOVÁ, Eva: Národné kultúrne pamiatky. In: Kolektív autorov.: Nitrianska Blatnica 1185 - 2010. s. 164.
[3] GAŽIOVÁ, Eva: Národné kultúrne pamiatky. In: Kolektív autorov.: Nitrianska Blatnica 1185 - 2010. s. 165.
GPS
48.555403, 17.968459
48°33'19.5"N 17°58'06.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk