Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Nitrianska Blatnica - škola
Lokalita
obec Nitrianska Blatnica, okres Topoľčany, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Škola sa prvý raz spomína až v 18. storočí (hoci jej vznik možno dať do súvislosti s pustovníkmi pri Rotunde sv. Juraja, teda už do 16. storočia). Zo záznamu o kanonickej vizitácii a inventarizácii kostola, fary a školy, spísaného 17. mája 1755 biskupom Révayom sa konštatuje, že škola aj s izbou pre učiteľa je vedľa fary v mizernom stave. [1]
 

Po výstavbe kostola (1815 – 1820) bola budova školy opravená a upravená do klasicistického slohu. V priečelí objektu bola vsadená elisovitá oválna tabuľa z červeného mramoru s nápisom:
 

SCHOLA VERNACULAE – VESTRA DOMUS
 

(preklad: obecná škola – váš domov) [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý. V súčasnosti slúži ako nová fara. [3]
Prístup
Stojí oproti budove starej fary.
Poznámky
[1] GAŽIOVÁ, Eva: Národné kultúrne pamiatky. In: Kolektív autorov.: Nitrianska Blatnica 1185 - 2010. Nitrianska Blatnica: Obecný úrad, 2010. s. 164.
[2 - 3] GAŽIOVÁ, Eva: Národné kultúrne pamiatky. In: Kolektív autorov.: Nitrianska Blatnica 1185 - 2010. s. 164.www.pamiatkynaslovensku.sk